Tiedotustyökaluja kulttuuriväelle - jotta sana luovasta työstäsi leviäisi

Jotta sana luovasta työstäsi leviäisi

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet

Suomalaistoimittajien keskuudessa äskettäin toteutetun kyselytutkimuksen mukaan sähköpostitse lähetetty lehdistötiedote on edelleen yksi tehokkaimmista keinoista välittää tietoa medialle. Selkeän ja asiapitoisen sekä kiinnostavan ja oikein painotetun lehdistötiedotteen laatiminen on oma taiteenlajinsa. Oleellista on myös tietää, kenelle tiedote kannattaa milloinkin suunnata. Katso palveluhinnastoni.

Muut palvelut: