Tiedotustyökaluja kulttuuriväelle - jotta sana luovasta työstäsi leviäisi

Jotta sana luovasta työstäsi leviäisi

Koulutukset ja konsultointi

Koulutukset ja konsultaatiot

Kun olen tehnyt asiakkaalleni kotisivut, järjestän myös koulutuksen, jonka jälkeen hän osaa itse päivittää sivujaan. Laadittuani sosiaalisen median strategian voin koulutuksella puolestaan auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä läsnäolo somessa merkitsee. Konsulttina voin tehdä arvioita esimerkiksi kokonaistiedotuksen tehokkuudesta, www-sivujen hakukonelöydettävyydestä tai erilaisten kampanjoiden mahdollisuuksista. Katso palveluhinnastoni.

Muut palvelut: